Khuôn đột dập CNC cho máy Amada

Chày, Cối Khuôn AMADA mâm cao trạm B
Chày cối AMADA
Chày cối AMADA
Chày, Cối Khuôn AMADA mâm cao và thấp trạm C
Chày, Cối Khuôn AMADA mâm thấp trạm A
Cối Khuôn AMADA trạm B
DIE AND PUNCH TRẠM D
DIE KHUÔN AMADA CAO TRẠM A
Khuôn AMADA mâm thấp trạm A
Khuôn Dập lưới mâm cao
Khuôn Dập lưới mâm thấp trạm D
KHUÔN ĐỘT CNC
Khuôn đột lam gió mâm cao
Khuôn đột Lưới và đột lỗ mâm thấp
KHUÔN ĐỘT TRẠM A (CHUẨN AMADA CAO)
KHUÔN ĐỘT TRẠM B ( CHUẨN AMADA CAO)
KHUÔN LƯỚI LẮP GHÉP
PUNCH AND DIE TRẠM D (CHUẨN AMADA THẤP)
PUNCH AND DIE TRẠM C (CHUẨN AMADA THẤP)
PUNCH KHUÔN AMADA CAO TRẠM B

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI TỨ HÙNG
Địa chỉ: 463 Đất Mới - P.Bình Trị Đông - Q.Bình Tân - TPHCM
Điện thoại: 08.35042927 - Fax: 08.54269415
Email: daituhung2010@yahoo.com
Website : www.daituhung.com